't Nuuwe Veldteke!

't Nuuwe Veldteke!

 

Het Veldteken van dit jaar stelt een wit raamkozijn voor met twee houten luiken. Luiken die veel te lang dicht zijn geweest! Erachter klinkt gezang, muziek en belletjes… Met een harde knal worden ze open geslagen en in het raam verschijnt de Nar, het ultieme kenmerk van de leut. De Nar geeft met een triomfantelijk gebaar aan dat het tijd is, dat het weer kan, dat we naar buiten moeten! Dat we er met zijn allen weer tegenaan kunnen om te gaan dweile en om het jubileum te vieren! Als je goed kijkt, zie je dat het jubileumjaar, 7x11, wordt aangegeven in de planken van de luiken. Het jaartal 2022 staat in de sluitsteen in de rollaag boven het kozijn. Op het pak van de Nar staat het omgekeerde stadswapen. Het veldteken is dit jaar ontworpen door Gerben Bakx en het is gemaakt van gips en met het bekende rood-witte worstentouwtje kan je het met trost om je nek dragen. Het veldteken is verkrijgbaar vanaf vrijdag 21 januari bij de bekende adressen en uiteraard bij de Boerinnekes.  

 

 
Kleurplaat Veldteke 2022