Er wordt nogal eens gevraagd hoe de Stichting Vastenavend omgaat met Auteursrecht en Portretrecht. Dat is eigenlijk vrij eenvoudig: door het auteurs- en portretrecht beschermde uitingen mogen door derden zonder voorafgaande toestemming niet worden gebruikt voor commerciële (maar soms ook niet-commerciële) doelen. Vaak gebeurt dit toch en meestal uit onwetendheid en zonder kwade opzet. De vastenavendviering wordt hierdoor mogelijk geschaad omdat de Stichting Vastenavend een groot deel van de evenementen en het optochtprijzengeld moet bekostigen uit de verkoop van artikelen en voorstellingen waarop dit recht van toepassing is. Bovendien wil de Stichting de rechten beschermen van ontwerpers, schrijvers, musici, makers van beeld- en geluidsopnamen en leveranciers van diensten die hun medewerking verlenen in het belang van het feest.

Binnen het Auteursrecht vallen het veldteken, grafische ontwerpen zoals affiches en briefpapier, teksten, cd- en dvd-producties en overige specifiek ontworpen zaken. Onder het Portretrecht vallen afbeeldingen van personen zoals de Prins, de Nar, Steketee en de Gròòtste Boer.

Het staat iedereen uiteraard vrij artikelen en afbeeldingen naar eigen ontwerp uit te brengen. In geval van twijfel staat de Stichting Vastenavend u graag met raad en daad terzijde om vast te stellen wat wel en niet kan – in het belang van het feest en van degenen die hun kwaliteiten daarvoor inzetten.