Liedjes
Liedjes

Vastenavendliedje 2018

 

’t Krioel d’ier van de Krabbe, die kruipe nouw
Wir ammaal bij mekaar

’t Is dèèrom zo lekker werrem, ge lij gin kouw
Of erremoei van’t jaar

 

Refrein:

Zo dweilde mè d’oew ziel en zaleg’eid
Da doed’as Krab in’t Krabbegat altijd

 

Mè d’éél oew art, oew vastenavend’art
Da sla vaneiges op ol in deze tijd
Want ’t zit éélemaal vol mè leuteg’eid
Blef jong van art
Dus volleg gewòòn oew art
Da’s dweile mè d’éél oew art

 

Wul d’oew art ok ‘s verliere aan onze stad
Nim alles dan vor lief
Vor ’n dweil in art en niere is’t Krabbegat
Dé gròòte n’artedief

 

Refrein

 

In de Vastenavenddage is di d’n plek
Waar alles éémaal klop
Niks te zeure of te zage, dus doe mar gek
En aal d’oew artje n’op

 

Refrein

 

As de kraai dan wir ga valle, dèèr op de Mart
Zo tege middernacht


En ik oor de leste knalle, dan brik m’n art
En zing ik nog éél zacht

 

Refrein

 

Tekeningen van het nuuwe Vastenavendliedje:


Download Mè D'éél Oew Art - 1

Download Mè D'éél Oew Art - 2

Download Mè D'éél Oew Art - 3

Download Mè D'éél Oew Art - 4

Download Mè D'éél Oew Art - 5

Download Mè D'éél Oew Art - 6

Download Mè D'éél Oew Art - 7

Download Mè D'éél Oew Art - 8

Liedje 2018 - Mè d'éél oew art