Nog 4 schooldagen
NuuwsItem

Anton van Duinkerken schreef: 'n Féést da nimmer zal vergaan dan mette mens. Ofwel: de vastenavend gaat nooit verloren.
Kan jij ook een zin bedenken met “nooit” of “niet” en de Bergse Vastenavend.