Nog 14 schooldagen
NuuwsItem

Na de intocht op de zaterdag van de vastenavend zullen op de markt de 11 geboden door de grootste boer worden opgelezen. Kunnen jullie met je groep ook een 11 gebooije verzinnen voor de komende drie weken voor je eigen groep?