Nog 15 schooldagen
NuuwsItem

Hierboven zie je de foto van onze nieuwe (h)Oogheid Prins Wannes III. Wat zou het fantastisch zijn om onze Oogeid in werkelijkheid te mogen of kunnen ontmoeten.
Dan verdient hij meer dan een begroeting met alleen “oew dumke aan oew nuske”. Bedenk een
mooie groet met een maatje of een groepje die je voor Prins Wannes III kan uitvoeren. Zorg er wel
voor dat je eindigt met je duim aan je neus. Je kunt het ook filmen.