Nog 7 schooldagen
NuuwsItem

Loop het alfabet eens na en bedenk bij iedere letter een woord of iets wat te maken heeft met Prins Nilles III

Je kunt dat alleen doen, maar je kunt ook in groepjes werken en/of per groepje een stuk van het alfabet nemen.